logo

Politica de confidenţialitate

Site-ul este destinat vânzării online a produselor alimentare, prin intermediul www.lanobiltadelgusto.md.
Conținutul www.lanobiltadelgusto.md, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a La Nobilta del Gusto, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de La Nobilta del Gusto. Includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al La Nobilta del Gusto asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al La Nobilta del Gusto. Cumpărătorul nu poate copia, transferă și/sau utiliza Conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al La Nobilta del Gusto.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de comerț electronic. Categoriile de date cu caracter personal, furnizate de client, în momentul creării contului pe La Nobilta del Gusto sunt: numele și prenumele, sexul, telefonul, adresa de e-mail, adresa (domiciliu/facturare/livrare). Utilizatorul este obligatsă furnizeze aceste date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru efectuarea și onorarea comenzii.
Refuzul determină imposibilitatea plasării unei comenzi pe site-ul nostru.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de cătrem La Nobilta del Gusto, în calitate de operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: providerul de servicii IT care asigura funcționalitatea acestui site, alte instituții abilitate de lege să solicite informații, procesator de plăți și firme de curierat.
Informațiile tale personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul tău. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asista în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atât timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.
Prin utilizarea site-urilor de e-commerce, accepți politică noastră de confidențialitate. La Nobilta del Gusto va depune maxime diligențe în vederea păstrării informațiilor confidențiale, astfel cum i-au fost încredințate.